Niðurstöður

  • IÐNÚ útgáfa

Bakarabókin

Yfirgripsmikil kennslubók á vefbókarformi, sem er íslensk þýðing og staðfæring á bókunum Bageri og Konditori sem Samtök sænskra bakara stóðu að. Um er ræða viðamesta kennsluefni fyrir bakaraiðn sem komið hefur út á íslensku og inniheldur gagnvirkar orðskýringar, skýringarmyndbönd og uppskriftir auk fjölmargra tengla á ítarefni.

Ferðakort 1:250 000

Hálendið

Vandað landshlutakort með hæðarskyggingu og 50 metra hæðarlínubili auk nýjustu upplýsinga um vegi, vegnúmer og ferðaþjónustu, s.s. sundlaugar, söfn, friðlýstar minjar, golfvelli o.fl. Ný útg. 2021. Blaðstærð: 86 x 110 cm. Tungumál: Íslenska, enska, þýska og franska.

Ferðakort - 1:500 000

Ísland

Vandað heildarkort af Íslandi með hæðarskyggingu og nýjustu upplýsingum um vegi, vegalengdir og vegnúmer. Kortið sýnir allt landið á einu blaði og því fylgir skrá með yfir 3.000 örnefnum. Ný útg. 2021. Blaðstærð: 78,5 x 110 cm. Tungumál: Íslenska, enska, þýska og franska.

Ísland-Ferðakorta­bók með þéttbýlis­kortum

Ferðakortabók í handhægu broti með þéttbýliskortum (mælikv. 1:500:000). Upplýsingar um vegakerfi landsins, vegalengdir og vegnúmer, en einnig um bensínstöðvar, tjaldsvæði, sundlaugar, söfn o.fl. Jafnframt eru í bókinni gróður- og jarðfræðikort og ítarleg örnefnaskrá. Ómissandi ferðafélagi!

Ísland - Vegaatlas

Vegaatlasinn er í mælikv. 1:200 000 og inniheldur auk vegakorta ýmis þemakort um útivist (golfvelli, sundlaugar og skíðasvæði) og söfn, en einnig gróður- og jarðfræðikort. Ítarleg nafnaskrá fylgir. Vegaatlasinn er samanlagður (16 x 31 cm) í vandaðri öskju, 60 cm á breidd. Ný útg. 2021. Tungumál: Íslenska, enska, þýska og franska.

Jarðfræði fyrir framhaldsskóla

Yfirgripsmikil kennslubók á vefbókarformi þar sem grundvallarþáttum jarðfræðinnar, s.s. flekareki, jarðskjálftum, eldvirkni og jarðsögu, eru gerð skil í máli og lifandi myndum. Gagnvirk verkefni og sjálfspróf fylgja hverjum kafla auk skýringarefnis af ýmsum toga. Nemendur geta glósað og leyst verkefni í vefbókinni og nýtt sér talgervil.

Líffræðibókin

Kennslubók í líffræði fyrir framhaldsskóla, þýdd úr dönsku (Biologibogen). Vefbók sem hefur m.a. að geyma kafla um vistfræði, lífeðlisfræði, frumulíffræði, erfðir og þróun. Orðskýringar eru fjölmargar en einnig gagnvirkar æfingar og próf. Þá fylgja leiðbeiningar um rannsóknir og tilraunir en nemendur geta glósað og leyst verkefni í vefbókinni.

Norðausturland

Vandað landshlutakort með hæðarskyggingu og 50 metra hæðarlínubili auk nýjustu upplýsinga um vegi, vegnúmer og ferðaþjónustu, s.s. sundlaugar, söfn, friðlýstar minjar, golfvelli o.fl. Ný útg. 2021. Blaðstærð: 86 x 110 cm. Tungumál: Íslenska, enska, þýska og franska.

Ferðakort 1:250 000

Norðvesturland

Vandað landshlutakort með hæðarskyggingu og 50 metra hæðarlínubili auk nýjustu upplýsinga um vegi, vegnúmer og ferðaþjónustu, s.s. sundlaugar, söfn, friðlýstar minjar, golfvelli o.fl. Ný útg. 2021. Blaðstærð: 86 x 110 cm. Tungumál: Íslenska, enska, þýska og franska.

Samfélags­hjúkrun

Bókin byggist á reynslu og þekkingu á hjúkrun í íslensku samfélagi og er ætluð til kennslu á 3. hæfniþrepi sjúkraliðanáms. Hún á þó erindi víðar því hún miðlar þekkingu og skilningi á samfélagshjúkrun almennt, með sérstakri áherslu á geðhjúkrun. Efninu er skipt í þrjá hluta þar sem fjallað er um samfélag, fjölskyldu og geðheilsu í víðu samhengi.

Stærðfræði 3B

föll - markgildi - diffrun

Bókin er hluti af nýjum kennslubókaflokki í stærðfræði fyrir framhaldsskóla og ætluð nemendum á 3. þrepi (öðrum áfanga). Hún er jafnframt hugsuð fyrir þá nemendur sem hafa lokið fornámsáföngum í stærðfræði. Höfundur bókarinnar, Gísli Bachmann, hefur um árabil kennt við Tækniskólann.

Ferðakort 1:250 000

Suðausturland

Vandað landshlutakort með hæðarskyggingu og 50 metra hæðarlínubili auk nýjustu upplýsinga um vegi, vegnúmer og ferðaþjónustu, s.s. sundlaugar, söfn, friðlýstar minjar, golfvelli o.fl. Ný útg. 2021. Blaðstærð: 86 x 110 cm. Tungumál: Íslenska, enska, þýska og franska.

Ferðakort 1:250 000

Suðvesturland

Vandað landshlutakort með hæðarskyggingu og 50 metra hæðarlínubili auk nýjustu upplýsinga um vegi, vegnúmer og ferðaþjónustu, s.s. sundlaugar, söfn, friðlýstar minjar, golfvelli o.fl. Ný útg. 2021. Blaðstærð: 86 x 110 cm. Tungumál: Íslenska, enska, þýska og franska.