Niðurstöður

  • IÐNÚ útgáfa

Sérkort 1:200 000

Akureyri - Mývatn - Húsavík - Ásbyrgi

Vandað og handhægt kort yfir vinsælt landsvæði á Íslandi. Á kortinu eru einnig ljósmyndir og upplýsingar um helstu ferðamannastaði á svæðinu.

Fagteikning í húsasmíði

Verkefnasafn

Bókin fjallar um grunnatriði og helstu eiginleika tölvuteikninga. Hún samanstendur af 42 teikniverkefnum þar sem lögð er áhersla á hagnýta þekkingu og þjálfun við notkun teikniforrita.

Grunnteikning fyrir málm- og bíliðngreinar

Um er að ræða endurskoðaða kennslubók í grunnteikningu, sem hét áður Teikning fyrir hönnunargreinar, en er nú sérstaklega ætluð fyrir nám í málm- og bíliðngreinum.

Íslenska fyrir okkur hin - tilraunaútgáfa

Vaxandi þörf er á kennslu í íslensku fyrir erlenda nemendur á öllum aldri og á mörgum getustigum. Bókin er samin með það að leiðarljósi að hún byggi á markvissan hátt upp orðaforða um nemandann og málefni sem standa honum nær.

Loftstýringar - tilraunaútgáfa

Bókin fjallar um grundvallaratriði loftstýringa. Efnið er sett fram á auðskiljanlegan hátt svo að lesandinn eigi auðvelt með að tileinka sér efnið án þess að hafa kynnt sér það áður.

Mannvirkjagerð

Ferli - öryggi - gæði

Bókin er ætluð til kennslu í áföngum sem fjalla um ferli framkvæmda, öryggi og gæðastjórnun við mannvirkjagerð. Hún getur einnig reynst vel sem uppflettirit fyrir alla þá sem koma að byggingarframkvæmdum og mannvirkjagerð.

Sérkort 1:200 000

Snæfellsnes - Borgarfjörður

Vandað og handhægt kort yfir vinsælt landsvæði á Íslandi. Á kortinu eru einnig ljósmyndir og upplýsingar um helstu ferðamannastaði á svæðinu.

Stærðfræði 3C

Diffrun og einkenni ferla - greining ferla - heildun

Þessi kennslubók er ætluð nemendum á 3. þrepi (þriðja áfanga) í stærðfræði í framhaldsskóla. Í henni er fjallað um diffrun og einkenni ferla, greiningu ferla og heildun.

Sýklafræði og sýkingavarnir - tilraunaútgáfa

Besta leiðin til að forðast sjúkdóma er að koma í veg fyrir sýkingar og dreifingu ónæmra baktería. Til þess er nauðsynlegt að hafa góða þekkingu á því hvernig sjúkdómsvaldandi örverur haga sér. Kunnátta í sýklafræði er því ómissandi fyrir allt heilbrigðisstarfsfólk.

Sérkort 1:200 000

The Golden Circle

Gullfoss - Geysir - Þingvellir

Vandað og handhægt kort yfir vinsælustu ferðamannaleið á Íslandi. Á kortinu eru einnig ljósmyndir og upplýsingar um helstu ferðamannastaði á leiðinni, s.s. Bláa lónið.

Vinnuvernd

Vitund - varnir - viðbrögð

Tilgangurinn með þessari vefbók í vinnuvernd er fyrst og fremst að taka saman á einn stað þá grundvallarþekkingu sem fólk þarf að tileinka sér til að geta leyst störf sín á öruggan hátt.

Vökvatækni - tilraunaútgáfa

Þessi bók fjallar um grundvallaratriði vökvatækni. Efnið er sett fram á auðskiljanlegan hátt og gefur lesandanum innsýn í heim vökvafræðinnar og þá möguleika sem vökvatækni býður upp á.

Örverufræði

Örverufræði er ný þýdd og staðfærð kennslubók sem fjallar um helstu hliðar örverufræðinnar. Bókin er ætluð til kennslu í líffræði og líftækni í framhaldsskólum. Hún nær yfir breitt svið, þannig að hana má einnig nota við aðra kennslu.