Bökum saman

Litla kanínan býr til morgunverð

Hjálpaðu litlu kanínunni að finna allt það sem hún þarf til að bera fram óvæntan morgunverð eða Mýslu að finna allt sem þarf í baksturinn.
35 flipar og einföld uppskrift aftast í bókinni!